Aktualna sytuacja która istnieje na lokalnych rynkach nie daje szans odważnemu inwestowaniu. Wynika to w dużym stopniu z kryzysu gospodarczego który dotknął poszczególne państwa i którego negatywne efekty odczuwalne są po dziś dzień dla wielu podmiotów uzależnionych bezpośrednio od sytuacji ekonomicznej czy ogólnych nastrojów panujących wśród przyszłych konsumentów. Jeśli sytuacja z punktu widzenia firmy staje się niekorzystna przedsiębiorcy skupiają się na znalezieniu innych opcji odpowiednich do danej sytuacji – takich które zapewnią zachowanie właściwego poziomu rozwoju przy równoczesnym limitowaniu niepotrzebnych kosztów. Oczywistym jest, iż najprościej będzie ograniczyć wydatki na inwestycje chociaż w szerszej perspektywie działanie takie zawsze niesie więcej strat niż korzyści. Co zatem wykonać by sprostać trudnym wymaganiom rynku a jednocześnie zachować równowagę finansową niezbędną zwłaszcza w czasach rynkowej bessy? Warto zastanowić się nad alternatywnymi źródłami finansowania dokonywanych transakcji, takimi jak chociażby leasing. Samofinansowanie inwestycji jest już raczej przeżytkiem, w dodatku bardzo kosztowne. Firmy coraz częściej oddalają się od luksusu posiadania praw własności do sprzętu niezbędnego w prowadzonej działalności bowiem poza zwyczajnym prestiżem i faktem, iż sprzęt ów jest częścią majątku zakładu pracy – praktyczne korzyści zakupów na własność są w zasadzie znikome. Posiadany sprzęt jest mniej lub bardziej drogi ale w codziennym użyciu prawo własności do niego nie przyczyni się samo z siebie do osiągnięcia zysków. Wpływy do budżetu wynikają tylko i wyłącznie z użytkowania danego urządzenia, nie zaś z jego posiadania (chyba, że jest się leasingodawcą). Czy warto zatem inwestować sporą część kapitału firmy w zakup sprzętu na własność w sytuacji gdy można go z łatwością wynająć oszczędzając tym samym około 80-90% na danej inwestycji? Odpowiedź jest banalna. Leasing to znacznie atrakcyjniejsze rozwiązanie ponieważ pozwala ograniczyć wkład własny do minimum, zbilansować ponoszone koszty, zmaksymalizować przychody a to w naszych czasach jest rzeczą praktycznie najważniejszą, bez niej nie da się sobie wyobrazić zrównoważone funkcjonowanie a już na pewno nie umacnianie własnej pozycji i podporządkowywanie kolejnych partii rynku. Jeśli chcemy sprostać przeciwnikom należy uskuteczniać działania, które z jednej strony zagwarantują wdrożenie koniecznych inwestycji (np. uposażenie w świetny sprzęt, nabycie pojazdów, maszyn, urządzeń), a z drugiej nie wydrenują firmowego budżetu do stanu, w którym utrzymanie płynności finansowej stanie się realnie zagrożone. Leasing będzie rozwiązaniem, które bardzo dobrze wpisuje się w powyższe założenia, jest działaniem, które zapewnia optymalizację stabilności, dużo korzystniejsze i dużo pewniejsze niż chociażby kredyt gotówkowy. Leasing jest bowiem o dużo wyżej ceniony wśród przedsiębiorców ze względu na fakt, iż nie pomniejsza zdolności kredytowej a poza tym stwarza możliwość skorzystania z paru ulg podatkowych, których w przypadku innych form finansowania transakcji nie spotkamy. Właśnie z tego powodu warto przyjrzeć się dokładniej zaletom jakie niesie za sobą dzierżawienie ponieważ są one widoczne niemal na każdym etapie działania umowy – od początku jej zawarcia, aż po ostatni dzień jej działania.

3 grudnia 2017 admin Finanse , , ,