Co to są nieruchomości? Wiele osób pod pojęciem tym rozumie wyłącznie konkretne budynki. Ale nie tylko one do nieruchomości są zaliczane. Kodeksy Cywilny, który podjął próby ich zdefiniowania, w kategorii tej umieszcza również grunty, które zostały wydzielone i stanowią w świetle prawa odrębny przedmiot własności. Ogólnie rzecz biorąc, dzieli się je na trzy odrębne kategorie: grunty, budynki oraz części budynków (przykładem może być mieszkanie w bloku). Ponieważ jednak pojęcia tego używa się najczęściej w odniesieniu do budynków, rzeczywiście nieruchomość kojarzona jest przede wszystkim z domem, czy z siedzibą instytucji lub firmy. Jedno jednak jest pewne – bez nich życie nie