Spoglądając na statystyki dotyczące skali sukcesu leasingu wśród biznesmenów można łatwo dostrzec, że zdecydowana większość z nich mając wśród możliwości do wyboru leasing operacyjny a finansowy zdecydowanie wybiera to pierwsze rozwiązanie. Zasadniczo nie ma się co temu dziwić bowiem leasing operacyjny jest opcją przeznaczoną dla dużo poważniejszego grona odbiorców, zorientowanych na znaczne zyski w krótkim okresie. Leasing finansowy jest za to przeznaczony dla stosunkowo niewielkiej grupy odbiorców jednak mimo tego również potrafi przynieść znaczne korzyści o ile tylko dany biznesmen dokona świadomego wyboru na podstawie dogłębnej analizy możliwości jakie ta opcja stwarza. Leasing finansowy charakteryzuje się przede wszystkim tym, że w tym przypadku to przedsiębiorca zyskuje możliwość samodzielnego dokonywania odpisów amortyzacyjnych, które jednocześnie może wpisać w koszty uzyskania przychodu, podobnie jest również w przypadku między innymi odsetek z raty leasingowej. W leasingu finansowym istotny również będzie fakt braku ograniczeń minimalnego czasu trwania danego biznesmena umowy czy też minimalnej wartości finalnej z nią związanej – umowa może być podpisana na dowolny czas uzgodniony między obiema stronami. Analizując specyfikę leasingu finansowego trzeba również wspomnieć o kwestiach związanych z podatkiem VAT, który w takim przypadku należy zapłacić w całości łącznie z pierwszą ratą leasingową. Rozwiązanie to stanowi na pierwszy rzut oka nie lada kłopot bowiem wiąże się z konkretnym wydatkiem i to zaraz na początku, jednak warto zauważyć, że cieszy się ono szczególną popularnością u podmiotów, które nie są płatnikami podatku VAT, a co za tym idzie: zyskują one możliwość do odpisania tejże kwoty w wymiarze równym stawce na jaką obłożony jest przedmiot zawieranej umowy. Jeśli zdecydujemy się na leasing finansowy trzeba dodatkowo pamiętać o pewnej podstawowej kwestii dotyczącej uzyskania na własność danego dobra zaraz po zakończeniu okresu jego dzierżawienia. Chodzi o to, że w omawianym przykładzie przejęcie owo następuje automatycznie razem ze wniesieniem przez leasingobiorcę końcowej raty leasingowej. Od tego momentu przedmiot umowy staje się formalnie częścią majątku właściciela firmy, a co za tym idzie należy mieć pełną świadomość takiego stanu rzeczy już w pierwszych chwilach prowadzonego procesu zawierania umowy. Leasing finansowy może zagwarantować korzyści jednak jedynie wówczas gdy jego wybranie ma pełne odzwierciedlenie w specyfice prowadzonej działalności. Doskonale sprawdza się on głównie w przypadku przedsiębiorców funkcjonujących w branży medycznej a to za sprawą niższej stawki podatku VAT na sprzęt o tym charakterze. Ponadto korzystne efekty w ramach zdecydowania się na leasing finansowy zaobserwują także większe przedsiębiorstwa, dla których istotna między innymi jest szybsza amortyzacja. Z jednej strony leasing operacyjny jak i leasing finansowy są rozwiązaniami przynoszącymi istotne walory. Warto jednak do każdego przypadku podchodzić indywidualnie i w jednakowy sposób dokonywać oceny czy też ostatecznej decyzji (z wzięciem pod uwagę różnych dostępnych parametrów), odnośnie do tego który z powyższych rodzajów leasingu powinien w stosunku do specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej sprawdzić się jak najkorzystniej.

25 listopada 2017 admin Finanse , ,